Rehberlik Çalışmaları, Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Rehberlik Çalışmaları | Yöntem Koleji | Ankara

Rehberlik Çalışmaları

Yöntem Kolejinde Rehberlik birimi; öğrenciyi kazanma odaklı bir çalışma yapmakla beraber ayrıca öğrencinin derslerden yüksek not alma ve sınavı kazanmasına odaklı motivasyon çalışması yapar. Birimimiz öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendirmesine, sorumluluk almasına, motivasyonu yüksek bireyler olarak yetişmelerine yardım eden programı yıl boyunca sürdürür. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eden Rehberlik birimi, uzman kadrosu ile öğrencilerin ihtiyaçlarını ve yaş özelliklerini dikkate alan bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, ihtiyaca yönelik test ve envanterler, yerleştirme sınavları hakkında bilgilendirme, meslek ve kariyer danışmanlığı yapmaktadır.

9. SINIF

"Rehberlik Çalışmaları"

* Etkin İletişim
* Geleceğe Hazırlık
* Meslekleri Tanıma
* Ders Çalışma Yöntemleri
* Sınıf Geçme Yönetmeliği10. SINIF

"Rehberlik Çalışmaları"

* Motivasyon Arttırma
* Sorun Çözme Yöntemleri
* Kendini Tanıma
* Kariyer Planlama
* Meslekleri Tanıma
* Ekip Ruhu
* Bireysel ve Toplumsal Sorumluluklar
* Yurtdışı ve Yurtiçinde Üniversite Eğitimleri

11. SINIF

"Rehberlik Çalışmaları"

* Doğaya ve İnsana Duyarlı Birey Olma
* Stresle Baş Etme Yöntemleri
* Toplumsal Yaşama Uyum
* Yükseköğretim Programlarını Tanıma
* Karar Verme Mekanizmaları
* Kariyer Planlama


12. SINIF

"Rehberlik Çalışmaları"

* Kendine Uygun Meslek Seçme
* ÖSYM Sistemini Tanıma
* Kariyer Adımlarını Oluşturma
* Akademik Başarıyı Arttırma
* Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
* Yurtdışında Yükseköğretim Sistemi
* Geleceği Olan Meslekler

İstek ve Yeteneklere Uygun Eğitim

Yöntem Kolejinde öğrencilerin istek ve yetenekleri doğrultusunda çok yönlü bir eğitim verilir. Öğrencilerin kendilerini geliştirip yeteneklerine uygun alanlara yönelmeleri, doğru meslek ve üniversite seçimi için yoğun rehberlik çalışmaları yapılır.

Öğrencilerin yoğun akademik çalışmaları çok çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklenir. Eğitsel kol ve kulüpler öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunurken farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine de olanak sağlar. Öğrenciler sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenir.

Ölçme - Değerlendirme Birimi, eğitim alanındaki bütün yenilikleri izleyerek Yöntem Kolejinde eğitim hedeflerine ulaşılmasında ve öğrencilerin TYT ve AYT’ye bilinçli bir şekilde hazırlanmasında etkin görev yapar. Öğretmenler öğrencilerle, 9. sınıftan başlayarak yoğun bir şekilde hem okul programını hem de üniversite hazırlık programını ( TYT ve AYT hazırlık çalışmaları ) yürütür. Okul sonrası ve hafta sonlarında bireysel veya grup halinde etüt çalışmaları, soru çözümleri yapılır, tam öğrenme sağlanır.