Vizyonumuz

Vizyonumuz

Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına; gelişimine yardımcı olacak fırsatları, eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına; temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesine, problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru karar verebilmesine yardımcı olmaktır..