Misyonumuz


Öğrencinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına; gelişimine yardımcı olacak fırsatları okul içi ve dışı eğitim olanaklarını, meslekleri, toplumun beklentilerini tanımasına; temel eğitimden başlayarak ilgi ve yeteneklerine uygun bir üst programı tanıyıp seçmesine yardımcı olmak.