Uygulamalarımız


KTS NEDİR?

- Her ayın sonunda yapılan eksik konuların tespiti ve belirlenen eksikliklerin tamamlanması sürecidir.
- Her ayın sonunda uygulanan Konu Tarama Sınavlarıyla eksik konuların tespiti yapılır.
- Belirlenen konu eksiklikleri, KTS haftasını takip eden hafta içerisinde rehberlik servisi tarafından zorunlu etütlerle tamamlanır.
- Bu uygulamayla her dersten tüm konuların pekiştirilmesi yapılır.

 

SÇS NEDİR?
- Ödevlendirmenin titizlikle uygulandığı okulumuzda öğrencilerin çözemediği sorularının çözümünün gerçekleştirildiği Soru Çözüm Saatleridir.
- Öğrencilerimiz sorularının çözümünü bizzat kendi ders öğretmenleriyle okul idaresi tarafından belirlenen saatlerde gerçekleştirirler.
- Bu uygulamayla öğrencilerimiz çözemediği soruları her hafta çözerek birçok yeni soru tipini de görmüş olur.

 

ÖDEVLENDİRME ve TAKİPLERİ
Okulumuzda öğrencinin ödevlendirilmesi ve ödev takibi bizzat ders öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Sorumluluk sahibi bireyler olarak öğrencilerimizin yetiştirilmesi okulumuzun vazgeçilmez ilkelerindendir. Bu konudaki net çizgimiz sizlerin bize olan güveninin yansımasıdır.
- Okulumuzda her öğrenci sınıf seviyesine uygun bir şekilde ödevlendirilir.
- Ödev takipleri ders öğretmenleri tarafından bizzat yapılır.
- Ödev kontrol listeleri rehberlik servisine verilir.
- Ödev yapmayan öğrencilerle rehberlik srvisi görüşerek soruların çözümü konusundan gerekli çalışmalar veliler de bilgilendirilmek koşuluyla yapılır.

 

SINAVLAR
YAZILI VE KONU TARAMA SINAVLARI

- Bu sınavlar her ders için MEB'in berlirlediği sayıda ( 2 sınavdan az olmamak kaydıyla) yapılır.

- Sınav tarihleri bir ay öncesinden ilan edilir.

- Sınavlar uygulandıktan en az onbeş gün içerisinde değerlendirilerek öğrenci ve velilere bilgilendirme yapılır.

- I. Dönem be II. Dönem yazılı ve konu tarama sınavları (proje notları dahil edilerek) karne notları belirlenir.

 

TYT ve AYT DENEME SINAVLARI

- Deneme sınavları gerçek sınav formatında hazılanarak YGS ve LYS puanlama sistemine göre değerlendirilir.